خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش :

_ اعتبار خدمات پس از فروش از تاریخ خرید کالا و با توجه به کارت خدمات پس از فروش که همراه کالا ارایه  می شود ، تعیین می گردد.

_ خدمات پس از فروش شامل دستگاه هایی که در اثر ضربه آسیب دیده باشند نمی شود.

_ آسیب های ناشی از استفاده نادرست ، نوسانات برق و استفاده از لوازم تایید نشده  ، غیر اصلی توسط دستگاه و ….. مشمول ضمانت نمی گردد.

_ سالم بودن کلیه محصولات تضمین می شود.

جهت رضایت مشتریان محترم و حمایت از حقوق خریدار ، دفتر خدمات پس از فروش آماده ارایه کلیه خدمات فنی از قبیل تعمیر و تعویض کالا و  راهنمایی مشتریان می باشد.